برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی کارآموزی تکنیک های آزمایشگاهی:

در این دوره های آموزشی با بهره گیری از بهترین اساتید مجرب، تکنیک های مختلف و روش دقیق انجام آنها، به همراه پروتکل‌های کامل و جدید به شما آموزش داده می شود.

دوره های کارآموزی شامل دوره های زیر است:

 • دوره صفر تا صد ژنتیک مولکولی
 • دوره آموزشی کشت سلول
 • دوره بیوانفورماتیک
 • دوره مهندسی ژنتیک (از ژن تا پروتئین)
 • دوره کامل تکنیک های میکروبی
 • دوره آموزشی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • دوره آموزشی آنالیز آماری
 • دوره آموزشی صفر تا صد مقاله نویسی
 • دوره آموزش جامع فلوسایتومتری
 • دوره آموزش عملی hplc
 • دوره آموزشی میکروبیولوژی در صنعت داروسازی
 • دوره آموزشی الکتروفورز دوبعدی
 • دوره آموزشی متیلاسیون
 • دوره آموزشی ژنتیک مولکولی تشخیصی
 • دوره آموزشی NGS
 • دوره آموزشی الایزا و ایمونواسی