داده‌های پروژه شما در سریع‌ترین زمان ممکن توسط اساتید ما تجزیه و تحلیل شده و به همراه جداول و نمودارهای آماری در قالب‌های اصلی آنها در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
نرم‌افزارهای آماری اس پی اس اس(SPSS)، اس ای اس(sas)، اکسل(excel) و … مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
آموزش شیوه آنالیز داده ها و انواع نرم افزارهای آماری
همچنین شما می‌توانید همانند مورد قبل در زمینه شیوه استفاده از نرم‌افزارهای آماری و نحوه تجزیه و
تحلیل داده‌های پایان نامه خود درخواست آموزش داشته باشید تا بر کلیه تکنیک‌های آماری مورد
استفاده در پایان نامه خود مسلط شوید.
مشاوره تحلیل و تفسیر نتایج
اگر برای تفسیر یا تحلیل نتایج آنالیز داده های پایان نامه یا رساله خود نیاز به مشاوره و راهنمایی داشته
باشید، اساتید و مشاوران ما قادرند با استفاده از تجارب گسترده خود به شما کمک نمایند تا تحلیل و تفسیر
دقیقی از یافته‌های پژوهش خود به دست آورید.