متقضاییان ادامه تحصیل در مقاطع دکتری و پسادکتری، جذب هیأت علمی و پذیرش در دانشگاه‌های بین المللی جهت تقویت رزومه علمی خود می‌توانند از خدمات ما در اجرای طرح های پژوهشی و چاپ مقالات علمی پژوهشی در مجلات معتبر علمی بهره برده و امتیازات لازم برای مقاصد فوق را کسب نمایند.

محورهای اصلی خدمات ما در حوزه عبارتست از:

  • کمک به تقویت رزومه علمی متقضایان تحصیل در خارج از کشور با تعریف طرح‌های پژوهشی جدید و چاپ مقالات در مجلات معتبر.
  • کمک به تقویت رزومه علمی متقضایان تحصیل در داخل کشور با تعریف دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی پیشرفته و اختصاصی و طرح های پژوهشی نوین و چاپ مقالات.