آزمایشگاه برنا بیو تک با تجهیزات به روز و فضای مناسب جهت انجام انواع تست‌های پیشرفته آزمایشگاهی زیر نظر مجرب‌ترین کارشناسان ما مهیای انجام کلیه تست ها و آزمایشات پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی شماست.

از جمله خدمات تخصصی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • کلونینگ و تولید پروتئین نوترکیب
 • مدل‌سازی موش‌های توموری، MS، عفونی و …
 • تکنیک‌های کشت سلول، MTT، BRDU و …
 • تست‌های ایمنی ELISPOT، ELISA و …
 • تکنیک‌های مولکولی PCR و Real time PCR و…
 • انواع تست‌های میکروبی
 • پروپوزال
 • آنالیز داده‌ها(انجام آزمون‌های آماری)
 • مشاوره تحلیل و تفسیر نتایج
 • مشاوره نگارش پایان‌نامه
 • نگارش مقاله
 • اخذ پذیرش مقاله(سابمیت)
 • ریوایز