ماحصل بسیاری از پروژه های تولید بسیاری از مواد آزمایشگاهی مورد نیاز اکثر تحقیقات و پایان نامه های دانشجویی است.
ما این مواد را با هزینه ای به مراتب کمتر از مراکز فروش صنعتی در اختیار دانشجویان و محققان محترم قرار می دهیم. همچنین می توانید با ارائه سفارش برای تولید انواع مختلف مواد آزمایشگاهی، نیازهای ضروری خود را در مقادیر مورد نیازتان در کوتاه ترین زمان به دست آورید.

مواد آزمایشگاهی از جمله موارد زیر در مجموعه ما ارائه می گردد:

  • انواع سلول‌ها(cell-line)
  • انواع محیط کشت
  • FBS
  • انواع سوش باکتری
  • کیت
  • TMB
  • مواد مورد نیاز الایزا
  • انواع آنتی‌بادی‌ها